Familj

Det bästa - Det viktigaste - Det svåraste

 Familjen, släkten, vår närståendekrets, är ofta dem vi vänder oss till för glädje, stöd, och tröst. 

Dessvärre har inte alla detta stöd. 

För många är det just i familjen som bekymren uppkommer och försvåras.


Kärleksrelationen, livet i tvåsamheten är inte längre en himlastormande kärleksresa utan har förvandlats till ett vardagsmaskineri med blöjor, vakna nätter, sova på soffan, aktiviteter för barnen. 

Nyfikenheten och orken tryter. 

Partnern tycks förutsägbar, trött och tråkig. 

Innan man vet ordet av har man tappat bort varandra och har svårt att hitta tillbaks till glädje, närhet och samhörighet.