Anhörigstöd

Du är inte ensam - Vi är här för dig

Sjukdom; Det är alltid svårt att se en närstående lida, oavsett om det är en mindre åkomma eller ett svårare tillstånd som cancer eller demenssjukdom. 

Än svårare är det att vara stark inför den som lider.

 Det krävs ofta oföreställbar styrka att vårda en anhörig i hemmet.


Missbruk/kriminalitet; Har din närstående ett missbruk eller är kriminell? 

Du äts upp av oron över att inte veta var din närstående är, lever han, har han hittat en säng för natten, går han hungrig eller ej, alla lögner han ger dig, det är inte lönt att ringa - han svarar ändå inte.

Anhöriga glöms eller prioriteras ofta bort i sammanhang som ovan men behöver i allra högsta grad ett supportsystem. 

Terapijouren erbjuder därför även anhörigstöd.

Tveka inte - vi kan göra skillnad.