TerapiJouren

Ditt mående är vårt fokus.

 TerapiJouren erbjuder samtalsterapi, av olika slag, för privatpersoner samt konsulttjänster till andra verksamheter och företag som önskar stöttning genom nischad kompetens.

Det är viktigt att samtal sker på dina villkor, där du blir hörd utan att bli dömd. Du som kommer till oss känner att du vill förändra och/eller förstå något i ditt liv men behöver stöd, verktyg, förståelse och omtanke.


Varmt välkomna!

Samtalsterapi - Enskild.

Det är högst mänskligt att behöva stöd och hjälp i vissa perioder och skeenden i livet.

Hos Terapijouren får du en personlig service som utgår från just Dina behov där Du är alltid den viktigaste i rummet. 

Terapijouren arbetar med klienter som lider av stress, ångest, depression, studiebekymmer, dödsångest, fobier, ensamhetsproblem, partnerbekymmer, utbrändhet och mycket mycket annat som gör att livet tvingas stå lite på vänt. 
 

Samtalsterapi - Student

Studier - svårt att fokusera, tentaångest, bedömning, omtenta, hemlängtan, svårt att hitta vänner, relationsproblem, krav, prestation, krävande lärare... 

Vi är många som gått igenom denna period i livet. För fler än man tror är det en mycket tung och intensiv tid då det kan kännas som att hela ens framtid står på spel och kraven är allt för höga.

Terapijouren har vana av att jobba med denna typ av klienter och vårt stöd är inriktat på praktiska lösningar för den verklighet som dagens studenter ställs inför.   


Anhörigstöd

För dig som kämpar med anhörig som är drabbad av sjukdom eller lider av missbruk och/eller kriminalitet.

Läs mer under fliken "Anhörigstöd" ovan i listen.


Föreläsningar 

Terapijouren erbjuder föreläsningar efter överenskommelse och ämnesval av beställaren till exempelvis hemmabjudningen, föreningskvällen, intressegruppen eller för arbetsplatsen.


Samtalsterapi - Förälder

Barn - vi längtar efter dem, vi älskar dem, vi gör allt för dem! 

Barn kräver dock oerhört mycket av oss på så många plan. Det är svårt att vara förälder idag - svårt att finnas till hands, svårt att vara relevant, svårt att uppfostra och nå igenom bruset av allt annat som barnen exponeras för.

Terapijouren tar emot föräldrar som känner att de behöver stärkas i sitt föräldraskap och få nya infallsvinklar samt verktyg och tillfälle att dryfta tankar och situationer. 

Samtalsterapi - Par

Relation till en kärlekspartner är vad de flesta av oss önskar och vill ha, samtidigt som just den relationen ofta är den allra svåraste att hantera och förhålla sig till.

Terapijouren erbjuder samtalsterapi för par som känner att de behöver hjälp att reda ut/upp de bekymmer som uppkommit under den gemensamma livsresan.


Coaching

För dig som känner att det finns nya vägar att gå och resurser inom dig som du ännu inte nått fram till och använt dig av. För dig som behöver stöd och styrning för att tydliggöra vad som är bäst för din personliga utveckling. 


Blåljuspersonal

Ni som jobbar inom vård, brand, polis, väktare m.fl. Ni exponeras för extrema situationer dagligen. Till slut kan det bli för mycket att bära. Terapijouren är väl insatt i er yrkesproblematik och ser fram emot att få hjälpa er.


Konsultverksamhet 

Terapijouren erbjuder konsulttjänster till andra företag och verksamheter som vill förstärkas i personal och kunskap.